Piktogramy Ostrzegawcze


Miejsca użytku publicznego objęte są zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a jedna z zasad mówi o konieczności zastosowania konkretnych znaków. Są pewne znaki BHP, które powinny znajdować się w budynkach stale. Mowa tu o znakach nakazu, zakazu, ewakuacyjnych oraz informacyjnych.

Nawet jeśli wydaje się, że zagrożenie (chociażby pożaru, ale nie tylko) zostało zredukowane do minimum, każdy pracodawca musi zadbać o odpowiednie oznakowanie. Jest to konieczne, aby w razie niebezpieczeństwa osoby znajdujące się w danym obiekcie mogły przedostać się do miejsca nieobjętego zagrożeniem. Podany przykład odnosi się do znaków ewakuacyjnych, jednak chociażby dzięki znakom ostrzegawczym można uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.

piktogramy ostrzegawcze https://sklep.techemznaki.pl/

Bardzo ważne jest, aby znaki BHP były dobrze widoczne. Należy umieścić je w takich miejscach, aby każdy mógł piktogram zauważyć. Jeśli znaki ostrzegawcze BHP mają właściwości fotoluminescencyjne, będzie to na pewno dodatkowy atut w sytuacji, gdy oznakowane pomieszczenie nie jest zbyt dobrze oświetlone. Alternatywą dla znaków w postaci tabliczek są naklejki BHP. Ich użycie jest wygodne, są trwale i z pewnością zapewnią bezpieczeństwo.