Tasma Antyposlizgowa


Obowiązek oznakowania wszelkich dróg służących ewakuacji wywodzi się z przepisów przeciwpożarowych, według których właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu ma obowiązek zapewnić osobom trzecim przebywającym w takim miejscu bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Przede wszystkim są to strzałki oznaczające kierunek ewakuowania się z danego obiektu, odpowiednie oznaczenia wyjść oraz oznaczenia strony otwierania drzwi.

Polskie normy o tym traktujące to PN-92/ N-01256-02 oraz PN-92/ N-01256-05, gdzie jasno przedstawione są znaki graficzne, znaczenie, kształty oraz barwa znaków ewakuacyjnych, a także to, w jaki sposób je umieszczać i w których miejscach. Zielono-białe znaki widoczne są niemal wszędzie, toteż z reguły wszyscy znają ich znaczenie i zdają sobie sprawę, że w sytuacji zagrożenia powinni kierować się właśnie nimi.

Znaki ewakuacyjne w naszym sklepie dostępne są w dwóch wariantach materiałowych. Sklep BP Techem SA oferuje znaki w formie płyty lub folii luminescencyjnej. Oba materiały są bardzo trwałe i wyraźne, a ich powłoka fotoluminescencyjna sprawia, że pozostają widoczne nawet przez dwie godziny, co czyni je widocznymi w przypadku odcięcia źródła światła czy w zadymionych pomieszczeniach. Ważne jednak, by pamiętać o stałym źródle światła, by mogły się naładować i być gotowe w wypadku sytuacji, która wymagałaby ewakuacji. Oprócz wyboru w kwestii materiałów, oferta naszego sklepu obejmuje również rozmaite rozmiary, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

taśma antypoślizgowa https://sklep.techemznaki.pl/

Przy zaopatrywaniu się w znaki ewakuacyjne należy pamiętać o wcześniejszym rozplanowaniu miejsc, gdzie miałyby się znaleźć. Istotnym jest fakt, iż takie oznaczenia powinny zostać umieszczone w takich punktach, by z każdego miejsca w obiekcie był widoczny przynajmniej jeden z nich, na średniej wysokości linii widzenia (około 150 cm) lub nad drogą ewakuacyjną. Każdy taki znak musi prowadzić do kolejnych, a ostatecznie - do samego wyjścia ewakuacyjnego, również wyraźnie oznakowanego.

Podział znaków ewakuacyjnych w naszym sklepie został dokonany poprzez kategorie odpowiadające normom obowiązującym w naszym kraju - polskim przepisom PN-EN-81-73 oraz obejmującym je międzynarodowym PN-EN ISO 7010. Ta druga norma jest szczególnie ważna, gdyż zwyczajnie jest nowsza i bardziej dopracowana względem poprzednich, nie zostawiając wiele miejsca na wątpliwość dla dowolnej osoby w sytuacji zagrożenia.

Obok znaków przeciwpożarowych oznaczenia ewakuacyjne są najważniejszymi środkami bezpieczeństwa potrafiącymi uratować życie postronnych osób znajdujących się na obiekcie. Stosując się do zasad BHP, możemy być pewni, że zrobiliśmy wszystko, by uchronić dane miejsce od tragicznych w skutkach przypadków losowych, a przynajmniej możliwie jak najbardziej zmniejszyć stopień ryzyka, że coś takiego może się wydarzyć. Mamy nadzieję, że szeroki wybór produktów w naszym sklepie w tym Państwu pomoże.